دی ۱۲, ۱۳۹۰
پلاک بویلر

بازرسی بويلر و ديگ با مجوز استاندارد و اداره كار

با توجه به اهمیت ایمنی در بویلر ها و همچنین بررسی وضعیت مصرف انرژی ، بنابر قانون بویلرها باید مورد بازرسی های ادواری قرارگیرند و پلاک […]