مرداد ۱۹, ۱۳۹۰
بازرسي ديگ

بازرسي ادواري ديگ و بويلر

انجام كليه بازرسي هاي دوره اي و بازرسي تعميرات ديگ و بويلر، با مجوز اداره استاندارد و اداره كار مشهد بويلر در راستاي ارائه خدمات گسترده […]