آذر ۱۸, ۱۳۹۶

تحلیل انرژی و اگزرژی بویلر در چرخه نیروگاهی

به منظور در بهتر تحلیل اگزرژی در بویلر در ابتدا باید به تشریح مفهوم اگزرژی پرداخت. مفهوم اگزرژی در ترمودینامیک، اگزرژی سیستم، ماکسیمم کار مفید ممکن […]