اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵

بازیابی انرژی در دیگ های بخار

بازیابی انرژی بازیابی انرژی در بویلرهای بخار شامل ۳ بخش اصلی است: ۱- بازیابی انرژی از گازهای احتراق ۲- بازیابی انرژی از کندانس ۳- بازیابی انرژی […]
مرداد ۵, ۱۳۹۳

روش های پیشگیری از رسوبات بویلرها (قسمت پنجم)

فصل پنجم : نصب ، راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار ۵-۱- نحوه نصب دیگ های حرارت مرکزی : در شکل ۵-۱  طریقه […]
تیر ۲۹, ۱۳۹۳

روش های پیشگیری از رسوبات بویلرها (قسمت چهارم)

رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار ۴-۱- رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار : وجود گوگرد، خاکستر ، وانادیم ، سدیم و … در […]