خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
اكونومايزر

اكونومايزر در بویلر و دیگ بخار

در سیستم های تولید بخار خصوصاً در طرح واتر تیوب، پس از این كه گازهای كوره قسمتی از حرارت خود را به لوله های آب یا […]