آذر ۱۲, ۱۳۸۹

انواع فيلتر-بخش اول

انواع فيلتر (قسمت دوم) بخش اول: فيلترهاي كيسه اي لوله اي براي گازها: يكي از رايج ترين سيستم ها در نيروگاه ها يا صنايع فرآيندي محفظه […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

انواع فيلتر-بخش دوم

انواع فيلتر (قسمت دوم) بخش دوم: فيلترهاي كيسه اي(poket filters): همانطور كه از نام آن پيداست، فيلتر كيسه اي شامل دو سطح ورق مستطيلي از جنس […]