آذر ۱۲, ۱۳۸۹

انواع فيلتر-بخش اول – فیلترهای كیسه ای هوا

یكی از رایج ترین سیستم ها در نیروگاه ها یا صنایع فرآیندی محفظه های بزرگی است كه در آنها تعداد زیادی فیلترهای كیسه ای هوا(Bag filters) […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

انواع فيلتر – بخش دوم

انواع فيلتر های مورد استفاده در صنعت در این سری مطالب مورد بررسی قرار می گیرند. از جمله فیلترهای كیسه ای(poket filters) و فیلترهای شمعی(Candle filters) (قسمت […]