آذر ۱۲, ۱۳۸۹
پیشگیری از انفجار دیگ بخار

انفجار مرگبار در سيستم بخار – بخش دوم

بخش دوم بسته شدن دهانه لوله با چگالیده به سرعت حفره ایجاد شده در پایین دست را از جریان تغذیه کننده بخار در بالادست جدا نموده […]