آذر ۱۲, ۱۳۸۹
انفجار مرگبار در سيستم بخار - بخش اول

انفجار مرگبار در سيستم بخار – بخش اول

انفجار مرگبار در سیستم بخار بخش اول: در تاریخ انگلستان چهره های اساطیری زیادی دیده می شوند که یکی از معروفترین آنها “ریچارد شیردل” است.البته آشنایی […]