شهریور ۲۶, ۱۳۹۵
انفجار دیگ بخار

انفجار دیگ بخار (بویلربخار) در شیراز

انفجار دیگ بخار در کارگاه تولید آکاسیف و فوم سازی در شهرک صنعتی شیراز تابستان ۹۵ بنابر گزارش خبرگزاری مهر ، خبر انفجار دیگ و بویلر […]