شهریور ۲۶, ۱۳۹۵

اعتماد به برخی ماشین سازان غیرفنی، اشتباه خریداران دیگ بخار

یکی از اشتباهات خریداران دیگ بخار اعتماد به صحبت برخی ماشین سازهای محترم می باشد !! برخی از ماشین سازهای غیر فنی با توجیه مشتری نا […]