خرداد ۲۶, ۱۳۸۸
انفجار ديگ بخار غیر استاندارد

دو خبر از انفجار ديگ بخار غیر استاندارد

تصویر: آرشیو دو خبر از انفجار ديگ بخار غیر استاندارد در شهرهای جیرفت کرمان و یک نانوایی در شهر بابل ُ با امید اینکه هیچ وقت […]