خرداد ۲۶, ۱۳۸۸
pic1

دو خبر از انفجار ديگ بخار غیر استاندارد

دو خبر از انفجار ديگ بخار غیر استاندارد در سال  ۱۳۸۶ تصویر: آرشیو خبر اول : آرشیو هفت مجروح درانفجار ديگ بخار انفجار ديگ بخار كارخانه […]