آبان ۲۲, ۱۳۸۹

اشکالات تله های بخار-۲-۱۳۰

مطلبی کامل درباره اشکالات تله های بخار که معمولا بروز می کنند و روشهای رفع هرکدام از آنها ترجمه و اقتباس:مهندس سید مجتبی طباطبایی ۶-بروز و […]
آبان ۲۲, ۱۳۸۹

اشکالات تله های بخار-۱-۱۳۰

قسمت اول: بررسی اشکالات تله های بخار-۱-۱۳۰ ترجمه و اقتباس:مهندس سید مجتبی طباطبایی عملکرد درست تله بخار یعنی اینکه برای خروج کندانس (بخارتقطیرشده) باز شود و […]
مهر ۲۹, ۱۳۸۸

بررسی مزایای بخار – قسمت اول

قبل از آغاز هر بحث فنی، در ابتدا به مهمترین نکات پیرامون سیستم بخار و بررسی مزایای بخار با در نظر گرفتن موارد استفاده آن اشاره […]