آبان ۲۲, ۱۳۸۹

اشکالات تله های بخار-۲-۱۳۰

ترجمه و اقتباس:مهندس سید مجتبی طباطبایی ۶-بروز و گسترش ضربه قوچ که نتيجه بديهی سوء مديريت وغفلت از بخار و چگاليده در سيستم های بخار است.ضربه […]
آبان ۲۲, ۱۳۸۹

اشکالات تله های بخار-۱-۱۳۰

قسمت اول ترجمه و اقتباس:مهندس سید مجتبی طباطبایی عملکرد درست تله بخار يعنی اينکه برای خروج کندانس (بخارتقطيرشده) باز شود و وقتی بخار درآن است به […]
مهر ۲۹, ۱۳۸۸

بررسی مزاياي بخار – قسمت اول

بخار، سیال حامل انرژی: قبل از آغاز هر بحث فنی، در ابتدا به مهمترین نکات پیرامون سیستم بخار با در نظر گرفتن فواید و مواد استفاده […]