آبان ۲۲, ۱۳۸۹

اشکالات تله های بخار-۲-۱۳۰

درباره اشکالات تله های بخار-قسمت دوم ترجمه و اقتباس:مهندس سید مجتبی طباطبایی ۶-بروز و گسترش ضربه قوچ که نتيجه بديهی سوء مديريت وغفلت از بخار و […]
آبان ۲۲, ۱۳۸۹

اشکالات تله های بخار-۱-۱۳۰

درباره اشکالات تله های بخار -قسمت اول ترجمه و اقتباس:مهندس سید مجتبی طباطبایی عملکرد درست تله بخار يعنی اينکه برای خروج کندانس (بخارتقطيرشده) باز شود و […]
مهر ۲۹, ۱۳۸۸

بررسی مزاياي بخار – قسمت اول

بررسی مزاياي بخار -قسمت اول:   بخار، سیال حامل انرژی: قبل از آغاز هر بحث فنی، در ابتدا به مهمترین نکات پیرامون سیستم بخار با در […]