تیر ۱۲, ۱۳۹۲
محاسبه مصرف بخار

روش اندازه گيری مصرف بخار در تجهیزات

سه روش کاربردی محاسبه مصرف بخار عبارتند از : روش استفاده ازجريان سنج ، استفاده از پمپ های كندانس ، روش جمع آوری آب كندانس ۱-روش […]