مهر ۱۷, ۱۳۸۵
انجمن صنعت تاسيسات

اطلاعيه انجمن تاسيسات هشدار به خريداران ديگ هاي بخار و آب داغ

قابل توجه خريداران ديگ هاي بخار و آب داغ نظر به اجراي استاندارد اجباری ديگ هاي بخار و دیگ آب داغ و به لحاظ شكايات متعددي […]