اسفند ۱۳, ۱۳۸۷
MSB2.jpg

جدول فني ديگ بخار مدل ۲

جدول فني ديگ بخار مدل MSBM با توجه به طرح فوق مي توانيد اطلاعات ديگ بخار مورد نظر خود را در جدول ذيل پيدا كنيد MSB2-5 […]