اردیبهشت ۸, ۱۳۹۳

استفاده اقتصادی از دیگ های بخار با سوخت گاز

استفاده اقتصادی از دیگ های بخار با سوخت گاز      حجم ۸۸۶ کیلوبایت