آذر ۱۲, ۱۳۸۹

استخرخورشيدي -بخش دوم

استخر خورشيدي و ذخيره سازي انرژي خورشيدي در آب استخر بخش دوم   در سال۱۹۷۵ نيز گروه تحقيقاتي پروفسور هاوارد بريانت توانست در دانشگاه نيومكزيكواولين نمونه استخرهاي […]