آذر ۱۲, ۱۳۸۹

استخر خورشيدي – بخش اول

ذخيره سازي انرژي خورشيدي در آب استخر بخش اول: *-چكيده استخرهاي خورشيدي از جمله ابداعات جديد توليد انرژي مي باشند و مي توان از اين سيستم […]