دی ۴, ۱۳۸۹

استخر جكوزی – محاسبه بار گرمايش

جكوزی ها به دو دسته ی یك نفره و چند نفره تقسیم می شوند. جكوزی یك نفره مانند وان حمام بوده و جهت تامین فشار مورد […]