دی ۴, ۱۳۸۹

استخر جكوزي-ايرجت ها و لوله كشي

استخر جكوزي-ايرجت ها و لوله كشي ايرجت ها (Airjet) براي اتصال جت ها به يكديگر از دو رينگ در بالا و پايين استفاده مي شود كه […]