اردیبهشت ۱۰, ۱۳۸۹
kh.Mboiler.com

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوي به مركزيت شهر مشهد هسته اصلي استان خراسان سابق را در بر مي‌گيرد، و در شمال‌ شرق كشور واقع شده است. اين استان […]