اردیبهشت ۱۰, ۱۳۸۹
استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی – بررسی سابقه صنعت و تجارت در خراسان

استان خراسان رضوی به مركزیت شهر مشهد هسته اصلی استان خراسان سابق را در بر می‌گیرد، و در شمال‌ شرق كشور واقع شده است. این استان […]