• همه

  • Warning: mysqli_query(): (HY000/3): Error writing file '/tmp/MYUwq9Ys' (Errcode: 28 - No space left on device) in /home/mboiler/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2007
دی ۴, ۱۳۸۹
گندزدایی آب با اشعه ماورای بنفش

رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت چهارم

روش های رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر به سه دسته اصلی زیر تقسیم می شوند: کلر زنی ، ازن زنی ، گندزدایی آب با اشعه ماورای بنفش […]