اسفند ۲۸, ۱۳۸۷
سختی گیر رزینی ( تبادل يونی ) مدل :M.W.S

سختی گیر رزینی

دستگاه سختی گیر رزینی از جمله تجهیزات متعارف مورد استفاده در موتورخانه بویلر و دیگ بخار و موتورخانه بویلر های آب گرم و آبداغ و تاسیسات استخرها […]