مرداد ۳, ۱۳۹۴

اتوکلاو بخار چگونه عمل می کند؟

 -اتوکلاو چیست ؟ اتوکلاو یا دستگاه استریل کننده با بخار, یک محفظه دارای فشار است که در آن از بخار اشباع شده برای افزایش دما جهت […]