دی ۲۸, ۱۳۸۸
انواع مبدل حرارتی

آشنايی با مبدلهای حرارتی -قسمت دوم – انواع مبدل حرارتی

انواع مبدل حرارتی بسیار متنوع هستند .نوعی از مبدل های حرارتی که در صنایع فرآیندهای شیمیایی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد از نوع پوسته-لوله می […]