دی ۲۸, ۱۳۸۸

آشنايي با مبدل حرارتي -قسمت دوم

– مبدل حرارتي پوسته و لوله : نوعي از مبدل هاي حرارتي که در صنايع فرايندهاي شيميايي بسيار استفاده مي شوند  از نوع پوسته-لوله هستند.كه در […]