فيلتر شني

فيلتر شني

فيلتر شني

فيلترهاي شني (Sand Filter)

فيلتر شني

{tab=مشخصات}

مدل : M.S.F

ظرفيت : ۱۳ الي ۳۱۲ گالن در دقيقه

فشاركار :۴ اتمسفر

داخل مخزن : پوشيده بارنگ اپوكسي

بستر فيلتر : سيليس با درجه خلوص بالا و از نوع سفيد

{tab=خصوصيات}

  • ورق هاي فولادي مصرفي از نوع ورق هاي فولادي ST37 و با ضخامت هاي مشخص مي باشد.
  • در روي فيلتر در قسمت فوقاني و در كنار دستگاه، دو دريچه آدم رو (MANHOLE) جهت ريختن سنگ سيليس و سرويس دستگاه قرار داده شده است.
  • سطوح داخلي مخزن پس از زنگ زدايي كامل با رنگ اپوكسي مخصوص پوشش داده مي شوند و سطوح خارجي نيز پس از تميزكاري با رنگ روغني مرغوب پوشيده مي شوند.
  • قسمت كف دستگاه، از صفحه دو جداره اي جهت قرارگرفتن نازل ها و به همراه نازل هاي پلاستيكي مخصوص جهت جمع آوري و خروج آب، تشكيل شده است
  • فشار كار دستگاه ۲ تا ۴ اتمسفر و فشار تست دستگاه در كارخانه ۶ اتمسفر مي باشد.
  • دستگاه به همراه شير آلات صليبي كه آن را را در حالت هاي تصفيه ، شستشو و بك واش قرار مي دهند و به همراه شير هواگيري و گيج فشار ارائه مي گردد.
  • لايه هاي به كار رفته در فيلتر ها، ازسنگ سيليس با درجه خلوص بالاي ۹۸ درصد و از نوع سيليس سفيد و با دانه بندي ذيل مي باشند:

تا ارتفاع ۱۵ سانتي متري از كف، دانه بندي : ۱۵ تا ۲۰ ميليمتر

تا ارتفاع ۳۰ سانتي متري از كف، دانه بندي : ۳ تا ۸ ميليمتر

تا ارتفاع ۴۵ سانتي متري از كف، دانه بندي : ۱ تا ۲ ميليمتر

{tab=اجزاء دستگاه }

نقشه فیلتر شنی ۱-دريچه بازديد و سرويس

۲-فشار سنج

۳-ورودي آب استخر

۴-شير هواگيري

۵-خروج آب تصفيه شده

۶-نازل پلاستيكي

۷-تخليه

{tab=جدول فني}

 جدول فنی فیلتر شنی

{/tabs}

{module آيكونهاي دسترسي}