حذف هوا از تجهیزات بخار

حذف هوا از تجهیزات بخار

حذف هوا از تجهیزات بخار

همانطور که در مقاله بحث شده در مورد مشکلات دمایی ایجاد شده بوسیله هوا  مشاهده می شود، برای کارایی استفاده از دیگ بخار، حذف هوا از تجهیزات بخار ضروری است.

در این مطلب ابتدا رابطه ی بین تراکم هوا و بخار بیان می شود و سپس در مورد چگونگی تاثیر موقعیت منافذ بخار در تجهیزات استفاده کننده از بخار بحث خواهد شد.

بین هوا و بخار کدامیک سنگین تر است؟

میانگین وزن مولکولی هوا ۲۹ است ، به این معنی که ۱ مول هوا ۲۹ گرم وزن دارد. در حالی که وزن مولکولی بخار (آب) ۱۸ است، یعنی ۱ مول ۱۸ گرم وزن دارد.

بنابراین، در شرایط استاندارد * ۱ مول از بخار (آب) سبک تر از ۱ مول هوا است. با این حال، شرایط عملیاتی خود را به شرایط استاندارد محدود نمی کند.

تراکم بخار و هوا با توجه به عوامل زیر متفاوت است:

نسبت بخار: هوا

فشار

درجه حرارت

STP (دما و فشار استاندارد) ۱ اتمسفر و ۰ درجه سانتی گراد

اثر فشار و دما بر تراکم هوا / بخار

حذف هوا از تجهیزات بخار

حذف هوا از تجهیزات بخار

به عنوان مثال، همانطور که نمودار فوق نشان می دهد، هوا در دمای پایین تر از ۱۶۲ درجه سانتیگراد (۳۲۴ F) سنگین تر از بخار است، اما در دمای بالاتر از آن، سبکتر از بخار است. با این حال رابطه بین بخار و هوا در دمای ۱۸۸ درجه سانتیگراد تغییر می کند . تراکم بخار و هوا به وضوح بسته به درجه حرارت و فشار جزئی آنها به هم متفاوت است.

هنگام پیکربندی سیستم برای خروج هوای مناسب در نظر گرفتن این نکته ضروری است که بدلیل تفاوت تراکم بخار و هوا دریچه های هوای فصلی نمیتوانند به سادگی در بالا و پایین تجهیزات نصب شوند. بنابراین برای خروج مناسب هوا با توجه به پیکربندی تجهیزات بخار میتوان بیشتر از یک دریچه تخلیه هوا داشت .

از کجا باید هوای روی تجهیزات حذف شود ؟

در تجهیزات استفاده از بخار در هنگام راه اندازی هوای همراه با جریان بخار فضای خالی را پر میکند از آنجایی که گرمایش از زمان ورود بخار به تجهیزات آغاز می شود مهم است که در این زمان تمام هوای داخل دستگاه به طور کامل تخلیه شود.

برای پیکربندی ساده فضای بخار ، همانند آنچه در انمیشین زیر نمایش داده شده در اغلب موارد یک تله بخار خودکار به اندازه کافی برای تخلیه هوا مناسب است.

حذف هوا از تجهیزات بخار

حذف هوا از تجهیزات بخار در یک محیط ساده

با این حال باید توجه ویژه ای به پیکربندی پیچیده فضای بخار یا تجهیزاتی که از لوله خمیده استفاده میکند داشت . بدلیل اینکه حتی اگر یک تله بخار یا یک سیستم تهویه خودکار هوا استفاده شود بازهم مقداری هوا در این تجهیزات جمع می شود .

حذف هوا از تجهیزات بخار

حذف هوا از تجهیزات بخار در محیط پیچیده ممکن است با مشکل مواجه شود

در چنین مواردی استفاده از سیستم تخلیه مخصوص سیستم های بخار توصیه می شود . چنین خروجی هوا باید در مسیر جریان هوا یا مناطقی که هوا احتمالا تحت فشار قرار میگیرد نصب شود.

حذف هوا از تجهیزات بخار

حذف هوا از تجهیزات بخار در محیط پیچیده با کمک سیستم تخلیه مخصوص

دریچه های هوای بخار یک نوع دریچه اتوماتیک با پیکربندی مشابه تله بخار گرمایی است: در نتیجه اختلاف دمای بین بخار و هوا این دریچه ها باز و بسته می شود.

منبع :www.tlv.com