معرفی كتاب

book1.jpg

book1.jpg

کتاب تاسیساتی

سه كتاب مفيد تاسيساتي توسط نشر يزدا منتشر شد:

۱- مرجع جامع استخر ، سونا و جكوزي

۲- تهويه مطبوع براي مراكز آموزشي

( تاليف و ترجمه مهندس رامين تابان )

۳- فيلترها و آماده سازي هوا

(ترجمه مهندس منصور حسيني اراني)

انتشار يك كتاب مفيد تاسيساتي جديد

كتاب “طراحي موتورخانه تاسيسات “تاليف مهندس وكيل الرعايا مؤلف چندين كتاب ارزشمند تاسيساتي ، منتشر شد

اين كتاب در دوازده فصل و ۱۶۵ صفحه به طراحي و محاسبه تاسيسات موتور خانه به شيوه اي كاملاً كاربردي مي پردازد

علاقه مندان براي تهيه اين كتاب مي توانند با انتشارات خاطرات قم به شماره تلفاكس ۴۴۴۳۹۵۵-۰۳۶۱ تماس حاصل نمايند.

انتشار کتاب فنّاوری انرژیهای نو

کتاب “قنّاوری انرژیهای نو” تألیف دکتر عبـدالرزاق کـــعبی نژادیان، رئیس هیأت مـدیره انجمن عــلمی مهندسی حرارتی و برودتی، منتشر شد.
این کتاب در ۸ فصل و ۲۰۸ صفحه انـــواع فنّاوری استفادۀ مؤثر از انرژیهای تـجدیدپذیر را به تفصیل مورد بحث قرار می دهد.
علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند با شــماره تلفن ۸۸۰۹۱۵۳۹ تماس حاصل نمایند.