بررسی عيوب متعارف از کارافتادگي ديگ بخار

بررسی عيوب متعارف از کارافتادگي ديگ بخار يا بويلر در هنگام عملکرد نادرست ، پاسخ به سوالات و مشکلاتی که در استفاده از دیگ بخار ممکن است رخ دهند 

الف) بویلربخار  آبگيري نمي کند:

در اين حالت ممکن است اشکالات زير در دیگ بخار بوجود آمده باشد که بايد در جهت رفع آنها اقدام نمود.
۱- کليد پمپ تغذيه بويلر روي حالت روشن نباشد.
۲- آب منبع تغذيه ديگ بخار، تخليه شده باشد.
۳- شير تغذيه آب که روي منبع نصب شده است، بسته باشد.
۴- صافي آب، رسوب گرفته باشد يا کثيف شده باشد.

….

 

ب) مشعل دیگ بخار شروع بکار نمي کند:

 ممکن است اشکالات زير در مشعل دیگ بخار بوجود آمده باشد که در اين صورت بايد در جهت رفع آنها اقدام نماييد.
۱- مشعل دیگ بخار  روي حالت خاموش باشد.
۲- فيوز مشعل بویلر بخار سوخته است.
۳- کنتاکتور مربوطه اشکال داشته باشد.

….

ادامه عيوب متعارف از کارافتادگي ديگ بخار در متن کامل مقاله اصلی