دی ۱۲, ۱۳۹۰
پلاک بویلر

بازرسی بويلر و ديگ با مجوز استاندارد و اداره كار

با توجه به اهمیت ایمنی در بویلر ها و همچنین بررسی وضعیت مصرف انرژی ، بنابر قانون بویلرها باید مورد بازرسی های ادواری قرارگیرند و پلاک […]
دی ۴, ۱۳۹۰
صرفه جويی انرژی و مصرف سوخت

خدمات بازرسی و ممیزی انرژی

مشهد بویلر با همكاری شركت های معتبر در زمینه بازرسی وخدمات ممیزی انرژی ، به عنوان خدمات جدید ارائه كننده موارد ذیل می باشد: ارائه خدمات […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۰

بازرسی ادواری ديگ و بويلر

خدمات بازرسی دیگ بخار – انجام كلیه بازرسی های دوره ای و بازرسی تعمیرات دیگ و بویلر، با مجوز اداره استاندارد و اداره كار مشهد بویلر […]