دی ۱۲, ۱۳۹۰

بازرسي بويلر و ديگ با مجوز استاندارد و اداره كار

با توجه به اهميت ايمني در بويلر ها و همچنين بررسي وضعيت مصرف انرژي ، بنابر قانون بويلرها بايد مورد بازرسي هاي ادواري قرارگيرند از مهمترين […]
دی ۴, ۱۳۹۰

خدمات بازرسی و ممیزی انرژی

ارائه خدمات بازرسی و ممیزی انرژی در مشهد بويلر مشهد بويلر با همكاري شركت هاي معتبر در زمينه بازرسي و مميزي انرژي ، به عنوان خدمات […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۰
بازرسي ديگ

بازرسي ادواري ديگ و بويلر

انجام كليه بازرسي هاي دوره اي و بازرسي تعميرات ديگ و بويلر، با مجوز اداره استاندارد و اداره كار مشهد بويلر در راستاي ارائه خدمات گسترده […]