مهر ۱۶, ۱۳۹۴

راهنمای خرید و استفاده از منبع آبگرم کویل دار

متداول ترین و بهینه‌ترین روش برای تولید آب گرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آن، استفاده از منابع کویل‌ دار است. در این نوع مخازن آب داغ […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازي

روش های عيب يابی و رفع عيب مشعل های گازی   عيب:مشعل درست کار نمی کند،يعنی چند ثانيه پس از تشکيل شعله،ری ست می کند. رديف […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي- قسمت اول

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي- قسمت اول روش های عيب يابی و رفع عيب مشعل های گازوئيلی  درمجموع مشعل ها بعنوان قلب سيستم گرمايش […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت سوم

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت سوم عيب: فشار پمپ گازوئيل نوسان دارد. رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ چرخ دنده های پمپ […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي عيب:بو رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ گازوئيل نشت می کند. نشتی زا برطرف کنيد. ۲ مسير گازوئيل […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت دوم

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت دوم عيب:الکترو موتور بادزن کار نمی کند(BLOWER MOTOR) رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ فيوزهای اصلی جريان […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم   عيب :صدای احتراق زياد است. رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ مکش لازم روی محفظه […]
تیر ۲۳, ۱۳۸۸
H- pump

پمپ هاي گريز از مركز

  پمپ های گریز از مرکز (پمپ های سانتریفوژ) تاریخچه: نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر سبب شد […]