مهر ۱۶, ۱۳۹۴

راهنمای خرید و استفاده از منبع آبگرم کویل دار

راهنمای خرید آبگرم کوئل دار متداول ترين و بهينه‌ترين روش براي توليد آب گرم بهداشتي مصرفي و ذخيره آن، استفاده از منابع کويل‌ دار است. در […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازي

آشنایی با روش های رفع عيب مشعل گازي در سیستم های بویلری . بررسی مهمترین مشکلات مشعل دیگ بخار از قبیل درست کار نکردن مشعل ، […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي- قسمت اول

روش های عيب يابی و رفع عيب مشعل های گازوئيلی  درمجموع مشعل ها بعنوان قلب سيستم گرمايش ممکن است به علل مختلف از کار بيفتد، راهنمای […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

رفع عيب و عيب يابی مشعل گازوئيلي -قسمت سوم

عیب یابی مشعل گازوئیلی عيب: فشار پمپ گازوئيل نوسان دارد. رديف علت احتمالي چگونگي رفع عيب ۱ چرخ دنده هاي پمپ فرسوده اند. چرخ دنده ي […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي

  عيب:بو رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ گازوئيل نشت می کند. نشتی زا برطرف کنيد. ۲ مسير گازوئيل گرفتگی دارد. رفع گرفتگی کنيد. ۳ […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت دوم

عيب:الکترو موتور بادزن کار نمی کند(BLOWER MOTOR) رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ فيوزهای اصلی جريان برق را بررسی کنيد. فيوزهای سوخته را تعويض کنيد. […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم

 عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم عيب :صدای احتراق زياد است. رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ مکش لازم روی محفظه احتراق […]
تیر ۲۳, ۱۳۸۸
H- pump

پمپ هاي گريز از مركز

 تاریخچه پمپ های گریز از مرکز (پمپ های سانتریفوژ) نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر سبب شد که […]