مهر ۱۶, ۱۳۹۴

راهنمای خرید و استفاده از منبع آبگرم کویل دار

راهنمای خرید آبگرم کوئل دار متداول ترين و بهينه‌ترين روش براي توليد آب گرم بهداشتي مصرفي و ذخيره آن، استفاده از منابع کويل‌ دار است. در […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازي

آشنایی با روش های رفع عيب مشعل گازي در سیستم های بویلری . بررسی مهمترین مشکلات مشعل دیگ بخار از قبیل درست کار نکردن مشعل ، […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی – قسمت اول

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی- قسمت اول درمجموع مشعل ها بعنوان قلب سيستم گرمايش ممکن است به علل مختلف از کار بيفتد، راهنمای زير […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

رفع عيب و عيب يابی مشعل گازوئيلي -قسمت سوم

عیب یابی مشعل گازوئیلی عيب: فشار پمپ گازوئيل نوسان دارد. رديف علت احتمالي چگونگي رفع عيب ۱ چرخ دنده هاي پمپ فرسوده اند. چرخ دنده ي […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

  عيب:بو رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ گازوئيل نشت می کند. نشتی زا برطرف کنيد. ۲ مسير گازوئيل گرفتگی دارد. رفع گرفتگی کنيد. ۳ […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی -قسمت دوم

عيب:الکترو موتور بادزن کار نمی کند(BLOWER MOTOR) رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ فيوزهای اصلی جريان برق را بررسی کنيد. فيوزهای سوخته را تعويض کنيد. […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی – قسمت چهارم

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم عيب :صدای احتراق زياد است. رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب ۱ مکش لازم روی محفظه احتراق […]
تیر ۲۳, ۱۳۸۸
پمپ گريز از مركز

پمپ گريز از مركز

 تاریخچه پمپ گريز از مركز (پمپ های سانتریفوژ) نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر سبب شد که انسان […]