مهر ۲۲, ۱۳۹۶

مباني مهندسي گرمايش با دیگ بخار و دیگ آبگرم

مهندسي گرمايش با دیگ بخار مسیر تاریخی نسبتا طولانی را برای رسیدن به تکنولوژی امروز طی کرده است. برای درک بهتر مبانی این مهندسی ابتدا باید […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۵
تاریخچه مهندسي گرمايش با دیگ بخار و دیگ آبگرم

تاریخچه مهندسي گرمايش با دیگ بخار و دیگ آبگرم

تاریخچه مهندسي گرمايش با دیگ بخار و دیگ آبگرم با كوره باز آغاز می گردد. در سال هاي آغازين تقويم ميلادي رومي ها يك سيستم گرمايش […]