مهر ۲۲, ۱۳۹۶

مباني مهندسي گرمايش با دیگ آبگرم و دیگ بخار

 تاريخچه مباني مهندسي گرمايش  از لحاظ تاريخي نخستين وسيله گرمايش، كوره باز بوده است. در سالهاي آغازين تقويم ميلادي روميها يك سيستم گرمايش مرکزی بسيار كم هزينه […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۵

تاریخچه مهندسي گرمايش با دیگ بخار و دیگ آبگرم

از لحاظ تاريخي  نخستين وسيله گرمايش ، كوره باز بوده است . در سالهاي آغازين  تقويم ميلادي روميها يك سيستم  گرمايش  بسيار  كم  هزينه  را طراحي […]