مهر ۲۲, ۱۳۹۶

مباني مهندسي گرمايش با دیگ آبگرم و دیگ بخار

مباني مهندسي گرمايش  تاريخچه  از لحاظ تاريخي  نخستين وسيله گرمايش ، كوره باز بوده است . در سالهاي آغازين  تقويم ميلادي روميها يك سيستم  گرمايش مرکزی  […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۵

تاریخچه مهندسي گرمايش با دیگ بخار و دیگ آبگرم

تاریخچه مهندسي گرمايش با دیگ بخار و دیگ آبگرم   بخش اول : تاریخچه آبگرم و بخار از لحاظ تاريخي  نخستين وسيله گرمايش ، كوره باز […]