تیر ۱۴, ۱۳۹۴

برگ آزمایش کارایی دیگ بخار مورد بهره برداری

برگ آزمايش کارايی تجهيزات و دستگاه های مورد بهره برداری   نام دستگاه:ديگ بخار                                                                                کارخانه سازنده: شماره برگ آزمايش: تاريخ آزمايش: کد دستگاه: شماره سريال: مدل […]
دی ۱۰, ۱۳۹۲

بازرسی بویلر و دیگ بخار بر اساس استاندارد BS-5500

بازرسی بویلر و دیگ بخار بر اساس استاندارد 

استاندارد BS-5500  که برای بازرسی دیگ های بخار و همچنین مخازن تحت فشار موارد مهم ذیل را مورد توجه قرار می دهد:

1-همخوانی با استاندارد

2-مواد مصرفی برای دیگ بخار که شامل نوع مواد و حد ضخامت آنها می شود

3-بازرسی از ساخت و تولید دیگ

4-فرآیند مستند سازی های مورد نیاز برای بویلر بخار

5-الزامات و آزمون های غیر مخرب مورد نیاز برای دیگ بخار

آذر ۱۵, ۱۳۹۲

اقدامات احتیاطی آزمون فشار هوا در مخازن

موضوع : اقدامات احتیاطی آزمون فشار هوا در مخازن

 

برای انجام آزمون مخازن تحت فشار  و دیگ ها با استفاده از هوای فشرده  باید یک سری از اقدامات و عملیات احتیاطی را به انجام رساند:

 

آذر ۱۵, ۱۳۹۲

نکات مهم در آزمون آب برای دیگ بخار و مخازن

موضوع : نکات مهم در آزمون آب برای دیگ بخار و مخازن

 

برای انجام آزمون استاندارد فشار آب برای هر مخزن و دیگ بخار نکات مهم ذیل را باید بکار بست :

 

مرداد ۷, ۱۳۸۹

بازرسي،نگهداري وايمني ديگ بخار-قسمت پنجم

*-نكاتي درخصوص كارايي وراندمان در ديگ بخار و آبگرم : ديگهاي بخار و آبگرم  مقدارهنگفتي ازبودجه سالانه انرژي يك ساختمان يا كارخانه را مصرف مي كنند. […]
مرداد ۷, ۱۳۸۹

بازرسي،نگهداري وايمني ديگ بخار-قسمت چهارم

بازرسي،نگهداري وايمني ديگ بخار و آبگرم- قسمت چهارم : *-سيستم سوخت ديگ بخار : سيستم سوخت ديگ مخصوصا مشعل نيز نيازبه تميزكاري دوره اي ونگهداري روتين […]
مرداد ۷, ۱۳۸۹

بازرسي،نگهداري وايمني ديگ بخار-قسمت سوم

ادوات كليدي ايمني و كنترل در ديگ هاي بخار : ادوات مختلفي براي ديگهاي بخار طراحي شده اند كه ازوقوع حوادث پيشگيري كرده وعملكرد ديگ ها […]
مرداد ۷, ۱۳۸۹

بازرسي،نگهداري و ايمني ديگ بخار -قسمت دوم

سختگيري بيشتر درقوانين بازرسي: قوانين بازرسي ديگ بخار در ايالات متحده سخت گيرانه تر شده اند. به عنوان مثال، در حال حاضر اين قوانين در شهر […]
مرداد ۷, ۱۳۸۹

بازرسي،نگهداري وايمني ديگ بخار – قسمت اول

  ديگ هاي بخار صرفنظرازاندازه ونوعشان مي توانندخطرناك باشندوچنانچه درست بازرسي و نگهداري نشوند باعث خسارت جاني ومالي قابل توجهي خواهندشد. اگرچه ادوات ايمني ديگ بخار […]
مرداد ۷, ۱۳۸۹

بازرسی و آزمون دیگ-بویلر بخار و مخزن تحت فشار

موضوع : تشریح برنامه بازرسی و آزمون دیگ و بویلر بخار و مخزن تحت فشار  این برنامه شامل فعالیت های مورد نیاز در ساخت دیگ های […]
اسفند ۱۸, ۱۳۸۷

مسئولیت خریدار دیگ بخار چیست؟

خرید و استفاده از مخازن تحت فشار اعم از دیگ بخار یا  دیگ آبگرم باید با رعایت کلیه مقررات و شرایط ذکر شده در اداره استاندارد باشد. […]
اسفند ۱۸, ۱۳۸۷

نظارت استاندارد بر توليد ديگ بخار و آبگرم ؟

در حال حاضر نحوه نظارت اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر توليد ديگ بخار و ديگ آبگرم كه از نظر قانون مشمول رعايت استاندارد اجباري […]
اسفند ۱۸, ۱۳۸۷

فرآيند بازرسی ديگ بخار مطابق استاندارد ملي

تشريح فرآيند بازرسی ديگ بخار مطابق استاندارد ملي ايران به شماره ۴۲۳۱ ۶-۱ بازرسان ديگ بخار : *بازرسان آن چنان كه در اين قسمت به آنها […]