اسفند ۲۳, ۱۳۸۸

مقدمه ای بر تولید انرژی الکتریکی

امروزه انرژی الکتریکی به دلیل پاکی و راحتی انتقال و تبدیل آسان به دیگر انواع انرژی ها جزو بهترین انواع آنها می باشد به طوری که […]
بهمن ۷, ۱۳۸۸

مزایای نیروگاههای برق كوچک و پراكنده و استفاده از آنها در صنایع گوناگون

امروزه با در در نظر گرفتن مساپل مختلف زیست محیطی مزایای نیروگاههای برق كوچک و پراکنده و استفاده از آنها در صنایع گوناگون مورد تایید گروه […]
بهمن ۴, ۱۳۸۸
توربین گازی

چرا توربین گازی – نحوه عملکرد توربین های گازی و اجزای مختلف آن

از زمان تولد اولین توربین گازی به شکل امروزی در مقایسه با سایر تجهیزات تولید قدرت، زمان زیادی نمی‌گذرد. با این وجود امروزه این تجهیزات به […]
بهمن ۴, ۱۳۸۸

مولدهای توليد پراکنده

مولدهای توليد پراکنده: مزاياي ذيل را در بر خواهند داشت: ۱- هزينه‌هاي پرداختي بابت انرژي الكتريكي كاهش مي يابد و يا آنكه قابليت فروش انرژي الكتريكي به […]