اسفند ۲۳, ۱۳۸۸

مقدمه ای بر تولید انرژی الکتریکی

امروزه انرژی الکتريکی به دلیل پاکی و راحتی انتقال و تبدیل آسان به دیگر انواع انرژی ها جزو بهترین انواع آنها می باشد به طوری که […]
بهمن ۷, ۱۳۸۸

مزاياي استفاده ازنيروگاههاي كوچك و پراكنده

√ قابليت فروش برق به شبكه و ايجاد درآمد با توجه به نياز كشور به سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي توليد پراكنده‌ي برق، مشوق‌هاي مالي متعددي توسط وزارت […]
بهمن ۴, ۱۳۸۸

چرا توربين گازي

از زمان تولد توربين‌هاي گازي امروزي در مقايسه با ساير تجهيزات توليد قدرت، زمان زيادي نمي‌گذرد. با اين وجود امروزه اين تجهيزات به عنوان سامانه‌هاي مهمي […]
بهمن ۴, ۱۳۸۸

مولدهای توليد پراکنده

چرا سرمايه گذاري در توليد پراكنده؟ ‌>مدل مالي سودآوري ‌‍>راهنماي مدل مالي سودآوري مولدهای توليد پراکنده: مزاياي ذيل را در بر خواهند داشت: ۱- هزينه‌هاي پرداختي […]