مهر ۲۰, ۱۳۹۸
جلوگیری از یخ زدگی بویلر،avoiding freezing boiler

جلوگیری از یخ زدگی در بویلرها

جلوگیری از یخ زدگی در بویلرها و تجهیزات آن یکی از موضوعات مهم برای بویلرهای پرتابل در مناطق سرد است. خاموشی های برنامه ریزی نشده بویلر، […]
مرداد ۲۶, ۱۳۸۸
هوازدا

هوازدا ‌يا دي اريتور

آشنایی با دستگاه هوازدا ‌یا دی اریتور (Deaerator): دستگاه هوازدا برای حذف گازهای خورنده (بخصوص اکسیژن و دی اکسید کربن) از آب تغذیه دیگهای بخار استفاده […]