هیتر يا ژنراتور توليد هوای گرم

هيتر هواي گرم

هيتر هواي گرم

هیتر يا ژنراتور توليد هوای گرم  (Air Heater Generator)

مزايا و مشخصات هيتر هواي گرم :

  • افزايش راندمان هيتر هوا با بهره گيري از مسير سه پاس و عايق كاري مناسب
  • كوره هيتر هواي گرم از نوع ورق آلياژي A516 و يا استيل ۳۱۶ و با ضخامتهاي ۳ و ۴ ميليمتر
  • عايقهاي مصرفي به ضخامت ۵ و ۱۰ ميليمتر پشم سنگ با دانسيته ۸۰ تا ۱۰۰
  • بدنه به صورت دوجداره ، كه جدار داخلي از جنس فولادي و جدار بيروني از ورق آلومنيوم به ضخامت ۰٫۷ ميليمتر
  • دماي خروجي هيتر در يك مرحله حداكثر ۸۰ درجه و درصورت استفاده از حالت سيركوله هواي گرم ،دما تا ۲۰۰ درجه سانتي گراد قابل دستيابي خواهد بود .
  • كليه مدلها قابل سفارش با دمنده پروانه اي و يا سانتريفوژ ميباشند وهمچنين ابعاد دريجه خروجي هواي گرم با شرايط يكسان بودن مساحت مقطع خروجي دريچه، بنا به سفارش قابل تغيير ميباشد.
MAH2.jpg

اجزاء دستگاه هيتر هواي گرم :

۱- مشعل       ۲- دريچه رويت شعله      ۳- دريچه خروجي هواي گرم     ۴- ترموستات

۵ -تابلو برق     ۶- دودكش

L

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

F

(mm)

Thermal Capacity

K Cal/hr

MODEL

۱۲۰۰

۸۵۰

۱۱۵۰

۸۳۰

۲۲۰

۱۴۰

۱۵۰٫۰۰۰

M.A.H.150

۱۵۰۰

۹۰۰

۱۲۵۰

۸۸۰

۲۸۰

۲۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

M.A.H.200

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱۳۵۰

۹۸۰

۳۰۰

۲۲۰

۲۵۰٫۰۰۰

M.A.H.250

۲۲۰۰

۱۱۰۰

۱۴۰۰

۱۰۸۰

۳۵۰

۲۵۰

۳۰۰٫۰۰۰

M.A.H.300