2 نتایج پیدا شده برای : thermaloilboiler

بویلر و دیگ روغن داغ طرح عمودی

دیگ و بویلر روغن داغ از جمله تجهیزاتی است که در صنعت جهت گرمایش تا دمای بالای ۳۵۰ درجه  مورد استفاده قرار می گیرد این بویلر […]

بویلر و دیگ روغن داغ طرح افقی

دیگ و بویلر روغن داغ که جهت گرمایش تا دمای بالای ۳۵۰ درجه در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مهمترین نوع بویلرها […]