1 نتایج پیدا شده برای : درمورد بخار

درمورد بخار چه می دانیم اطلاع از دانش و علم بخار و چیست بخار

به منظور درك بهتر از علم و  دانش بخار، مناسب است كه ساختار مولكولي و اتمي بخار و بدنبال آن آب و يخ شناخته شوند. يك […]