ديگ بخار لوله آبي (بویلر بخار واتر تيوب) – قسمت دوم

ديواره هاي لوله اي حرارات گازهاي حاصل از احتراق را جذب مي كردند و بدين وسيله دماي گازهاي ورودي به دسته لوله ها را كاهش مي دادند  و ديوارهاي آجري را در مقابل حرارت، حفاظت مي كردند. به تدريج كه درصد پوشش ديوارهاي آجري با ديوارهاي لوله اي افزايش يافت، اتلاف حرارتي ديوارهاي آجري به فضاي بيرون كاهش يافت.

ديگ دو مخزني نفت يا گازسوز با ديوارهاي خنك شونده

با تكميل طراحيها، امروزه كليه ديوارها را با سطوح خنك شونده آبي مي پوشانند (شكل ۱-۱۱). اين ديوارها يا با قرار دادن كاملا نزديك به هم لوله ها پوشانده مي شوند كه آنها را لوله هاي مماسي مي گويند و يا با لوله هايي كه فاصله بين آنها را با ورقه هاي باريك فولادي جوش داده اند (لوله هاي جوشكاري شده) مي پوشانند

با افزايش روز افزون فشار بویلر و ديگها و استفاده از اكونومايزرها و گرمكنهاي هوا  كاملا مقرون به صرفه است كه از تعداد مخزنهاي ديگ كاسته شود، به طوريكه ديگهاي صنعتي (بویلر بخار لوله – آبي ) با فشارهاي تا ۱۰۰ bar كاملا عموميت دارند و حتي تعدادي ديگ و بویلر هاي تك مخزني هم ساخته شده اند

ديگ تركيبي

امروزه با ساخت ديگ تركيبي كه در آن اصول ساخت بویلر و ديگ هاي لوله – آتشي و لوله – آبي با هم تلفيق شده، استفاده مي شود (شكل ۱-۱۲). با اين طرح جديد، مخزن بخار و دسته لوله هاي منطقه همرفت (كنوكسيون) بویلر و ديگ بخار لوله – آبي معمولي با يك مخزن كه دربرگيرنده تعداد زيادي لوله هاي باريك و به معني ديگر يك ديگ لوله – آتشي بدون كوره است جايگزين شده است . ديواره هاي لوله اي كوره توسط لوله هايي به ديگ لوله – آتشي كه نقش مخزن را به عهده دارد، وصل مي شوند. اين طرح مزاياي ارزاني ديگ هاي لوله – آتشي با حجم زياد مخزن آب و بخار – كه باعث آزد سازي آرام بخار است – و قابليت كوره ديگهاي لوله – آبي در انعطاف پذيري احتراق سوختهاي مختلف و متناسب با كاربردهاي ويژه را تركيب نموده است.

منبع مطالب :كتاب تكنولوژي ديگهاي بخار صنعتي تاليف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفيعي پور

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني