معرفی سیستم توزیع بخار

تزریق مستقیم بخار

تزریق مستقیم بخار

اگر بخار با کیفیت و فشار مناسب و به میزان مناسب تهیه شود برای استفاده در تجهیزات بصورت مناسب باید یک سیستم توزیع بخار کارآمد داشته باشیم. در این آموزش یک مدار معمولی توزیع بخار بررسی می شود.

آشنایی با سیستم توزیع بخار

سیستم توزیع بخار در حقیقت ارتباط ضروری بین ژنراتور بخار و کاربر بخار می باشد.

در این سیستم روشهای انتقال بخار از یک منبع مرکزی تا نقطه استفاده بررسی خواهد شد . منبع اصلی تولیدکننده بخار ممکن است یک دیگ بخار واقع در موتورخانه یا خروجی یک دستگاه تولید بخار باشد.

بویلرها ممکن است از سوخت اولیه برای گرمایش استفاده نمایند و یا با استفاده از گازهای گرم حاصل از فرایندهای دمای بالا، موتورخانه ها و یا حتی سوزاندن زباله های یک واحد تولیدی برای سوخت بویلر استفاده می کنند.

بدون در نظر گرفتن منبع سوخت ، برای بخار با فشار و کیفیت مناسب لازم است یک سیستم توزیع بخار کارآمد از تجهیزات استفاده کننده بخار پشتیبانی کند.

نصب و نگهداری سیستم بخار موضوعات مهمی است و باید در مرحله طراحی در نظر گرفته شود.

مطلب پیشنهادی: برخی حقایق منحصر بفرد از بخار و دیگ بخار

اصول اولیه سیستم توزیع بخار

از ابتدا، درک مدار بخار اصلی یا حلقه بخار و میعانات لازم است . به شکل شماره ۱ دقت کنید . همانگونه که بخار در یک سیستم چگالیده و کندانس می شود جریان بخار به  لوله تغذیه ارسال می شود.

سیستم توزیع بخار

کندانس در مقایسه با بخار حجم بسیار کمی دارد و این باعث افت فشار شده و سبب می شود بخار از طریق لوله ها جریان پیدا نماید .

بخار تولید شده توسط دیگ بخار باید از طریق لوله کشی به محل مصرف که انرژی گرمایی بخار را لازم دارد، منتقل شود.

به طور پیش فرض یک یا چند لوله اصلی وجود دارد (شاهرگ بخار) که بخار را از دیگ بخار در یک مسیر اصلی استفاده از آن می رساند . سپس بوسیله لوله های کوچکتر میتوانند بخار را به تجهیزات جداگانه انتقال دهند.

هنگامی که شیر جداکننده اصلی دیگ بخار باز می شود بخار فورا از بویلر به لوله های اصلی انتقال بخار وارد می شود و از این طریق به شبکه توزیع بخار وارد شده و به نقاط تحت فشار کمتر می رسد. و در امتداد شبکه حرکت کرده تا به نقاط مصرف که فشار کمتری دارد برسد .

لوله های بخار در ابتدا از بخار سردتر هستند ، بنابراین گرما  از بخار به لوله ها انتقال می یابد.

مطلب پیشنهادی: درمورد بخار چه می دانیم اطلاع از دانش و علم بخار

هوای اطراف لوله ها نیز از بخار سردتر می باشد بنابراین لوله های انتقال بخار شروع به انتقال گرما به هوا خواهند کرد.

بخار در تماس با لوله های سردتر بلافاصله شروع به چگالش می کند .

در هنگام راه اندازی سیستم بدلیل اینکه اختلاف دما بین بخار و لوله ها در بیشترین حد خواهد بود در نتیجه میزان چگالش حداکثر خواهد بود.

این سرعت چگالش معمولا  ‘starting load’ نامیده می شود. بعد از اینکه لوله های بخار گرم شدند اختلاف دمای بین بخار و و لوله کشی حداقل است اما بازهم مقداری چگالش وجود دارد به دلیل اینکه انتقال گرما به هوای اطراف ادامه پیدا می کند این سرعت چگالش را معمولا ‘running load’ می نامند.

در نتیجه چگالش میعانات و همراه با جریان بخار با کمک نیروی جاذبه در انتهای لوله فرو می رود و باید از نقاط استراتژیک قرار گرفته در طول لوله اصلی بخار خارج شوند.

منبع : spiraxsarco