ليست قيمت مشعل گازسوز رعد

قيمت مشعل گازسوز رعد

IRG2.jpg

ارائه لیست قيمت مشعل گازسوز رعد مشعل توس برای اولین بار در ایران از طریق اینترنت .(قیمت ها مربوط به سال ۱۳۸۸)

لیست قيمت مشعل گازسوز رعد

ردیف

مدل مشعل

ظرفیتKw

ظرفیت Kcal/h

قیمت (ریال)

۱

IRG10

۶۰-۱۱۶

۵۱۰۰۰-۱۰۰۰۰۰

۷٫۸۸۰٫۰۰۰

۲ ×

IRG10 S

۶۰-۱۱۶

۵۱۰۰۰-۱۰۰۰۰۰

۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰

۳

IRG16

۱۰۰-۲۰۴

۸۶۰۰۰-۱۷۵۰۰۰

۹٫۸۴۰٫۰۰۰

۴

IRG20

۱۲۸-۲۵۶

۱۱۰۰۰۰-۲۲۰۰۰۰

۹٫۸۸۰٫۰۰۰

۵ ×

IRG20 S

۱۲۸-۲۵۶

۱۱۰۰۰۰-۲۲۰۰۰۰

۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰

۶

IRG30

۱۴۵-۳۷۱

۱۳۰۰۰۰-۳۲۰۰۰۰

۱۳٫۵۲۰٫۰۰۰

۷

IRG40/1

۲۱۵-۵۲۲

۱۸۰۰۰۰-۴۵۰۰۰۰

۱۹٫۴۵۰٫۰۰۰

۸

IRG40/2

۲۱۰-۵۲۲

۱۸۰۰۰۰-۴۵۰۰۰۰

۲۴٫۸۹۰٫۰۰۰

۹

IRG50

۲۵۵-۶۳۸

۲۲۰۰۰۰-۵۵۰۰۰۰

۲۰٫۶۱۰٫۰۰۰

۱۰

IRG60/1

۳۰۰-۷۶۸

۲۶۰۰۰۰-۶۶۰۰۰۰

۳۳٫۲۶۰٫۰۰۰

۱۱

IRG60/2

۳۳۰-۸۱۲

۲۸۰۰۰۰-۷۰۰۰۰۰

۳۶٫۸۵۰٫۰۰۰

۱۲

IRG80

۳۸۰-۹۵۰

۳۳۰۰۰۰-۸۲۰۰۰۰

۵۱٫۵۴۰٫۰۰۰

۱۳

IRG100

۵۶۰-۱۴۰۰

۴۸۰۰۰۰-۱۲۰۰۰۰۰

۵۸٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۴

IRG150

۸۳۰-۲۰۸۰

۷۲۰۰۰۰-۱۸۰۰۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵

IRG200

۱۰۰۰-۲۶۰۰

۹۰۰۰۰۰-۲۲۵۰۰۰۰

۸۶٫۵۴۰٫۰۰۰

۱۶

IRG300

۱۴۰۰-۳۴۹۰

۱۳۰۰۰۰۰-۳۲۰۰۰۰۰

۱۱۹٫۵۹۰٫۰۰۰

۱۷

IRG400

۱۹۰۰-۴۶۵۰

۱۸۰۰۰۰۰-۴۵۰۰۰۰۰

۱۴۹٫۲۴۰٫۰۰۰

۱۸

IRG500

۲۳۰۰-۵۸۱۵

۲۲۰۰۰۰۰-۵۵۰۰۰۰۰

۱۶۵٫۸۶۰٫۰۰۰

۱۹

IRG650

۳۰۰۰-۷۴۱۰

۲۶۵۰۰۰۰-۶۶۰۰۰۰۰

۲۰۲٫۷۸۰٫۰۰۰

 

  • كارخانه حق هر گونه تغییر در مشخصات و قیمتها را برای خود محفوظ می دارد
  • قیمتهای فوق برای تحویل در محل كارخانه بوده و عوارض قانونی به آن اضافه میگردد
  • كارخانه مشعل با ظرفیت بالاتر از لیست فوق را به صورت سفارشی تولید می نماید

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی