دو خبر از انفجار ديگ بخار غیر استاندارد

انفجار ديگ بخار غیر استاندارد

انفجار ديگ بخار غیر استاندارد

تصویر: آرشیو

دو خبر از انفجار ديگ بخار غیر استاندارد در شهرهای جیرفت کرمان و یک نانوایی در شهر بابل ُ با امید اینکه هیچ وقت از وسایل غیر استاندارد استفاده نشود.

خبر اول : آرشیو

هفت مجروح در انفجار ديگ بخار غیر استاندارد

انفجار ديگ بخار غیر استاندارد  كارخانه رب گوجه فرنگی جیرفت باعث مجروح شدن هفت نفر شد.
به گزارش ایرنا معاون برنامه ریزی فرماندار جیرفت ضمن اعلام این مطلب گفت: چهار نفر از مجروحان این حادثه كارگران و بقیه ساكنان اطراف كارخانه هستند.وی افزود: انفجار ديگ بخار غیر استاندارد در این كارخانه به حدی بود كه تا شعاع ۲۰۰ متری را در برگرفت.

منبع خبر : روزنامه كیهان > شماره ۱۸۹۸۴ ۵/۱۰/۸۶ > صفحه ۱۵ (حوادث) > متن

انفجار دیگ بخار نانوایی در بابل یك كشته و ۷ مجروح بر جا ی گذاشت

انفجار ديگ بخار غیر استاندارد نانوایی در یكی از روستاهای بابل یك كشته و هفت مجروح برجا گذاشت.
در اثر انفجار این دیگ، شاطر و هفت مشتری نانوایی بشدت مجروح شدند كه در اثر شدت جراحات وارده به شاطر وی جان خود را از دست داد.بنابراین گزارش، مجروحان این حادثه در بیمارستان تحت درمان قرار دارند.

منبع :magiran.com > روزنامه كیهان > شماره ۱۸۹۶۴ ۱۲/۹/۸۶ > صفحه ۱۵ (حوادث) > متن

مطالب مرتبط :

دو خبر دیگر از انفجار دیگ بخار غیر استاندارد در سال ۱۳۸۶

مرگ کارگر در اثر انفجار دیگ بخار در سال ۱۳۹۱
انفجار دیگ بخار در بهشهر سال ۱۳۸۷

{module آیكونهای دسترسی}