دستور العمل راه اندازی دیگ بخار

مراحل راه اندازی دیگ بخار

مراحل راه اندازی دیگ بخار که پس از نصب دیگ روی پایه ها آغاز میگردد، به صورت زیر انجام می پذیرد:

مراحل راه اندازی دیگ بخار

۱- دریچه ها

در اولین گام باید دریچه های دیگ مورد بررسی قرار گیرند برای این منظور این موارد را چک کنید:

 • داخل دیگ خالی از جرم و اجسام خارجی باشد
 • اطمینان از محکم بسته شدن دریچه آدم رو
 • اطمینان از بسته بودن کامل محفظه ها و قطعات

توجه: از صحیح بودن تمام اتصالات الکتریکی اطمینان حاصل کنید.

مطلب پیشنهادی: اپراتوری و نگهداری دیگ بخار بصورت صحیح

۲-شیرها

تنظیمات مربوط به شیرها در هنگام راه اندازی بخار به صورت زیر می باشد:

 • باز کردن کامل شیر هواگیری بالای بویلر، شیرهای آبنما و تغذیه آب باز
 • بستن شیر اصلی بخار و شیر تخلیه

توجه : حتما دقت کنید شیرهای کنترل کننده سطح آب در جهت پاد ساعت گرد باشند.

مطلب پیشنهادی: یک چک لیست دیگ بخار کامل برای نگهداری و امنیت بیشتر

۳-فیوزها

در هنگام راه اندازی بویلر بررسی فیوزها به صورت زیر انجام می شود:

 1. اطمینان از اتصال به بدنه بویلر و سالم بودن فیوزها بوسیله اهم متر
 2. در صورت صحت مرحله قبل فیوزها را خاموش کرده و فیوز کنترل مدار فرمان را خود نصب کنید.
 3. اتصال کلید اصلی تابلو ، در این صورت باید چراغ سطح آب بصورت کم روشن شده و زنگ آغاز به کار کند.
 4. کنترل فشاری قطع صدا بعد مدار فرمان کنتاکتور پمپ آب
 5. علامت گذاری و تعیین سطح آب کم: ۲ اینچ پایینتر از وسط شیشه آبنما
 6. علامت گذاری و تعیین سطح آب خیلی کم: ۱ اینچ پایین تر از آب کم
 7. تنظیم یونیت سوئیچ که داخل کنترل کننده سطح آب دو حال قرار دارد برای دو سطح آب مشخص شده، به منظور خاموش شدن خودکار پمپ

آزمایش صحت عملکرد یونیت سوئیچ

هنگامی که سطح آب دیگ پایین بیاید، پمپ بطور خودکار روشن می شود. به منظور آزمایش تنظیمات یونیت سوئیچ، پمپ را خاموش کنید تا سطح آب در حد کم برسد. یونیت مربوط به سطح آب کم را روشن کنید. شیر تخلیه را باز کنید تا سطح آب به خیلی کم برسد، یونیت سوئیچ مربوط به این سطح را راه اندازی کنید. حال پمپ را در حالت خودکار قرار دهید و دیگ را آبگیری نمائید ، هنگامی که سطح آب داخل مخزن به حد خاموش شدن که قبلا مشخص شده بود، رسید باید پمپ بصورت خودکار خاموش شود در این هنگام شیر تخلیه را بگشایید و عملکرد سیستم را هنگامی که سطح آب کم و خیلی کم رسید، بررسی کنید.

مطلب پیشنهادی: توصیه های ایمنی استفاده از دیگ بخار

۴-پمپ سوخت

دقت کنید که قبل از روشن کردن مشعل حتما باید پمپ سوخت را هواگیری کرد.

 • کنترل فتوسل
 • محکم بودن در مشعل و کلیه اتصالات
 • کنترل دور موتور

در صورت صحت موارد فوق دیگ را روشن نمائید.

 

مطلب پیشنهادی : بررسی کامل وسایل و تجهیزات جانبی دیگ بخار و بویلر