کاربرد دیگ بخار (بویلر بخار) در ضد عفونی خاک

به طور کلی می توان روش های ضد عفونی خاک را به دو گروه غیر شیمیایی و شیمیایی تقسیم نمود.

۱- روشهای غیر شیمیایی

۲- روشهای شیمیایی

معرفی روش های غیر شیمیایی برای ضدعفونی خاک با بخار یا خورشید

در روش های غیر شیمیایی تنها عوامل بیمارگر بطور انتخابی از بین رفته و ارگانیزم های مفید خاک زنده مانده و در برابر استقرار مجدد عوامل بیمارگر مقابله می کنند ، بنابراین ضد عفونی به معنی پاستوریزه کردن خاک است و نه استریل نمودن آن.

در ضدعفونی خاک گلخانه ها غیر شیمیایی، ضدعفونی خاک با بخار آب یا تابش خورشید انجام می گیرد.

در ضد عفونی غیر شیمیایی با افزایش حرارت خاک در یک دمای معین باعث می شود عوامل بیمارگر بطور انتخابی حذف و تعداد زیادی از ارگانیزمهای مفید در خاک باقی مانده و در برابر استقرار مجدد عوامل بیمارگر مقاومت می نمایند .

برای این منور با استفاده از دیگ بخار (بویلر بخار) ، بخار مورد نیاز تامین شده و سپس این بخار به داخل بستر مورد نظر منتقل می گردد

و با ورود آنها به فضای مورد نظر ، وقتی ملکول های گازی بخار آب دچار میعان می گردند و تبدیل به مایع می شوند حرارت بیشتری نسبت به آب داغ آزاد می کنند

برای مشاهده متن کامل در فرمت (pdf) پی دی اف روی دکمه زیر کلیک کنید: