محافظت از دیگ بخار به کمک بلودان و اطمینان از عملکرد حداکثر

محافظت از دیگ بخار با بلودان

محافظت از دیگ بخار به کمک بلودان

قبل از اینکه جریان آب دیگ بخار به آن وارد شود باید از نظر وجود مواد شیمیایی بررسی شود . تا اگر موادی که باعث خوردگی می شوند در آن وجود داشته باشد حذف گردد. وجود این عناصر در نهایت باعث افت کیفیت بخار در یک فرآیند می شود.

نقش کنترل بلودان در محافظت از دیگ بخار

محافظت از دیگ بخار با بلودان به صورت زیر انجام می شود:

مواد شیمیایی موجود در آب ورودی به دیگ بخار از طریق لوله تغذیه باید حذف شوند. عدم انجام اینکار می تواند سیستم دیگ را تحت تاثیر عواملی چون خوردگی ، شکننده شدن، و ترک خوردگی قرار دهد. بنابراین تعادل شیمیایی مناسب باید درون دیگ بخار حفظ شود.

این مورد بوسیله کنترل بلودان انجام خواهد شد. کنترل بلودان شامل فعال کردن مکانیسم شیر تخلیه واقع در درام بویلر و تخلیه درصد کمی از آب دیگ بخار که حاوی جامدت محلول و رسوبات غیر محلول هستند از زیر سطح آب دیگ بخار است.

محافظت از دیگ بخار به کمک بلودان

محافظت از دیگ بخار به کمک بلودان

به منظور حفظ تعادل شیمیایی درون دیگ، مقدار مواد شیمیایی که از طریق بلودان خارج می شوند باید برابر با مقدار مواد شیمیایی باشد که از طریق آب تغذیه وارد می شوند. از آنجا که نرخ بخار خروجی متفاوت است میزان تغذیه آب متغیر بوده و به همان دلیل میزان تخلیه نیز کاهش پیدا می کند.

خصوصیات مهم آب تغذیه دیگ بخار و بویلر های بخار چیست؟

منبع بلودان  (Blowdown tank)

برای خنک کاری آب بلودان شده دیگ بخار و خالی کردن آن در محیط از منبع بلودان استفاده می شود.

برای انجام عمل زیر آب کشی وقتی هنوز آب داغ باشد یا شیر اطمینان هنوز باز باشد نمیتوان سیال داغ را که در فشار پایینتر سریعا به بخار تبدیل می شود با روشهای معمول تخلیه نمود. بنابراین وجود مخزن بلودان برای نگهداری آب داغ همراه با بخار تا زمان خنک شدن نیاز است.

برای منبع بلودان میتوان از مخازن فلزی که میتوانند به صورت زیر زمینی یا روزمینی هستند ستفاده می شود.در این مخزن دما و فشار آب تخلیه شده یا آب خروجی شیر اطمینان کاهش پیدا می کند.

دما و فشار طراحی منبع بلودان

برای مشخص کردن فشار برای یک مخزن بلودان حداکثر فساری کاری دیگ بخار محاسبه شده و یک چهارم آن بعنوان فشار مخزن بلودان در نظر گرفته می شود. دمایی که در زمان طراحی در نظر گرفته می شود نیز باید حداقل برابر یا بیشتر از دمای اشباع فشار طراحی مخزن باشد.

ابعاد منبع بلودان

با توجه به فشار بویلر و سایز لوله آن ابعاد مخزن بلودان مشخص می شود . فشار داخل منبع در هیچ شرایطی نباید بیشتر از ۰٫۳۵ بار شود حجم مخزن هم باید به اندازه ای باشد ابعاد منبع بلودان به فشار بویلر و سایز لوله ی بلودان بستگی دارد. ونت منبع باید یه اندازه کافی بزرگ باشد تا فشار داخل منبع بیشتر از ۰٫۳۵ bar g نشود. حجم مخزن هم باید به اندازه ای باشد که دمای آب سرریز شده از آن از ۴۳ºC تجاوز نکند.

نحوه عملکرد منبع بلودان

مقداری آب ساکن همیشه در منبع بلودان وجود داردکه باید در کمترین میزان دوبرابر آب بلودان باشد. آب ساکن موجود در منیع بلودان تقریبا نصف مخزن است و بقیه مخزن فضای خالی است.

ونت منبع بلودان

برای ارسال بخار به خارج دیگ بخار باید از ونت بلودان استفاده نمود تا آب از طریق لوله به همراه بخار به بیرون نرود . در انتهای لوله ونت کلاهک ونت وجود دارد و این لوله بصورت صاف است.

سیستم خنک کاری منبع بلودان

با توجه به اینکه ممکن است دمای آب بلودان شده از حد مجاز بیشتر شود در نظر گرفتن یک سیستم خنک کاری ضروری است. یکی از بهترین گزینه های برای چنین کاری شیر کنترلی خود عملگر  است. با باز شدن این شیر آب سرد به داخل مخزن وارد شده و عملیات سرد کردن انجام می دهد.

مزایا بلودان

سطح TDS آب را در حد مجاز نگه می دارد.

از خوردگی و پوسته پوسته شدن لوله های دیگ بخار جلوگیری می کند.

حذف آلاینده ها از بخار و تولید بخار خالص

معایب بلودان

در صورت عدم مراقبت صحیح و برنامه ریزی مناسب بلودان آب باعث کاهش تلفات گرما و فشار می شود.

کم شدن دما و فشار دیگ بخار باعث کاهش کارایی آن می شود

تعیین نرخ بلودان

برای اینکه دبی بلودان را محاسبه نماییم باید ابتدا درصد مجاز مواد جامد غیر محلول (TDS) در آب را مشخص نموده و همچنین مقدار مجاز ذرات غیر محلول در آب تغذیه بویلر را بدانیم . محدوه مجاز ذرات جامد غیر محلول با تغییر فشار کاری بویلر متفاوات می شود.

نرخ بلودان از رابطه زیر محاسبه می شود:

(qBD = qS fc / (bc – fc

qBD نرخ بلودان بر حسب kg/hr

qS میزان مصرف بخار بر حسب کیلوگرم در ساعت

fc مقدار جامدات حل شده – TDS – در آب تغذیه ppm است

bc حداکثر مقدار مجاز جامدات حل شده – TDS – در آب دیگ بخار در ppm است

منبع :thermodyneboilers

روش تخمين و برآورد اندازه و وزن بویلر و دیگ بخار

تراوش املاح آب ديگ بخار (carry over)در آب بویلر