دستورالعمل نگهداری دیگ آب گرم

دستورالعمل نگهداری بویلر آب گرم

برنامه روزانه نگهداری دیگ آب گرم ( عملیاتی که باید در هر شیفت انجام گیرد)

۱- تنظیمات سوئیچ های دمای آب رفت و برگشت به دیگ و دمای دودکش را مطابق ترمومترهای هر قسمت کنترل نمایید.

۲- شیر تخلیه دیگ را باز کنید و اجازه دهید تخلیه برای مدت چند ثانیه انجام شود. این عمل جهت کاستن املاح موجود درآب می باشد.

۳- شیشه بازدید شعله در عقب دیگ را باید در صورت کثیف بودن تمیز نمود.

۴- شعله زیاد (HIGH) و شعله کم (LOW) را بازدید کنید.

۵- اجزاء مشعل را تمیز نگه دارید و روغن های نشتی را روزانه تمیز و محل نشت را آب بندی نمایید.

۶- با نمونه گیری از آب تغذیه اطمینان حاصل کنید سختی آب از حد مجاز تجاوز نکند.

۷- عملکرد کنترل کننده سطح آب منبع انبساط را کنترل نمایید.

برنامه هفتگی نگهداری دیگ آب گرم

عملکرد صحیح کلیه علائم خبری دیگ شامل زنگ ها و چراغ های هشدار دهنده را بررسی نمایید.

فیلتر سوخت و صافی پمپ را بازدید نموده و در صورت نیاز تمیز کنید.

وقتی که مشعل در حال کار است چشم الکترونیکی را ازجای خود خارج کنید ، باید بلافاصله شعله قطع و علائم هشداردهنده شروع به کار نمایند. بدین ترتیب مدار کنترل شعله بررسی میگردد.

چشم الکترونیکی را با پارچه نرم و تمیز پاک کرده و در جای خود قرار دهید.

الکترودهای جرقه زن و نازل پاشش سوخت را کنترل کنید در صورت مشاهده رسوب آنها را پاک نمایید.

اتصالات دمپر هوا و سوخت را کنترل کنید.

با کشیدن اهرم شیراطمینان عملکرد آن را بررسی نمایید.

برنامه ماهانه نگهداری دیگ آب گرم

یاطاقان های پروانه را گریسکاری کنید.

موتورهای الکتریکی را طبق دستورالعمل کارخانه سازنده روغنکاری کنید.

پمپ را از نظر نشتی و ایجاد سروصدا بررسی کنید.

صافی سوخت را بازدید کرده ودر صورت نیاز با گازوئیل شستشو نمایید.

صافی پمپ های چرخش آب را باز کرده و در صورت نیاز رسوبات و گرفتگی احتمالی را رفع و صافی ها را کاملا تمیز نمایید.

کلیه اتصالات و شیرآلات را از نظر نشتی کنترل کرده در صورت اشکال آنها را رفع عیب نمایید.

برنامه فصلی نگهداری دیگ آب گرم

  • مشعل را کاملا تمیز کرده و از نظر نشتی کنترل نمایید.
  • لوله های پاس ۲و۳ را درصورت وجود دوده در داخل لوله ها توسط برس مخصوص تمیز نمایید.
  • دریچه های آدم رو و دست رو را بازکرده، داخل دیگ را از نظر رسوب و زنگ زدگی بازدید نمایید.

تذکر : موارد ۲و۳ را در اولین فصل کاری دیگ انجام دهید . درادامه نسبت به مدت زمان کارکرد دیگ میتوان برنامه ریزی کرد که درچه فاصله زمانی لوله ها، وداخل دیگ احتیاج به بازدید دارند و در چه زمان هایی عملیات دوده زدایی ، رسوب زدایی و نظافت باید صورت گیرد. ولی باید درنظر داشت که حداکثر زمان تمیزکاری لوله ها بیش از شش ماه نباشد (سوخت مایع) چون با تمیز نگه داشتن لوله ها راندمان دیگ بیشتر خواهد بود. چنانچه سطوح لوله ها برای مدت طولانی تمیز نشود علاوه بر پایین آمدن ظرفیت اسمی دیگ، عمر لوله ها نیز کاهش می یابد.

روش های تمیزکاری بویلر آب گرم

با بازکردن درب های جلو وعقب میتوان به تمام لوله ها دسترسی پیدا کرد و از جلوی دیگ با برس مخصوص داخل لوله ها را از رسوبات دوده پاک کرد. پس از تمیز کردن رسوبات و دوده هایی که در محفظه احتراق جمع شده اند بابرداشتن درب مدور عقب میتوان به جعبه دود عقب نیز راه یافت و دوده ها یا رسوبات دود هایی که آنجا جمع شده اند را پاک نمود.

برای نصب مجدد درب های جلو و عقب به آب بندی بودن آنها باید توجه داشت ودرهربار که درب ها را باز میکنید اگر به اتصالات و نوار نسوز دور درب صدمه ای رسید آنها را تعمیر و یا تعویض نمائید.