مشکلات ناشی از کم آبی دیگ بخار

مشکلات ناشی از کم آبی دیگ بخار

کم آبی دیگ بخار می‌تواند به هر مسئله‌ای، از نشت گرفته تا انفجار، منجر شود. اینکه چه مسئله‌ای ممکن است پیش آید تا حد زیادی به نوع بویلر، میزان سوزاندن سوخت و این امر که آب تا چه سطحی پایین خواهد رفت بستگی دارد.

گسیختن صفحه تاجی در اثر کم آبی دیگ بخار

اگر دیگ بخار از نوع مجهز به یک صفحه تاجی در بالای آتشدان یا محفظه احتراق باشد، مانند دیگ بخارلوکوموتیوی یا دریایی اسکاتلندی، درصورت فروافتادن سطح آب به زیر صفحه تاجی، گسیختن تاج تقریبا غیر قابل اجتناب می‌باشد. این گسیختگی، بعلت بالا رفتن دمای فلز بی آب مانده، تا حد سرخ شدن و کاهش تا و کششی آن تا حدی بسیار خطرناک می‌باشد. گسیختن صفحه تاجی بطور معمول با قدرت زیادی همراه است و تابحال موجب بوجود آمدن انفجارهای زیادی نیز شده است.

ایجاد نشتی در لوله های فوقانی

در دیگ‌های لوله دودی اولین نتیجه کم آّبی، بهنگام وجود آتش در داخل کوره، می تواند وجود نشت از انتهای عقب لوله ردیف های بالا باشد. با دور شدن سطح آب از لوله های واقع در معرض گازهای احتراق داغ، ازدیاد طول لوله‌ها آنچنان زیاد می‌شود که اتصال دو انتها، ایجاد شده توسط گشادکاری، از بین می‌رود. در نتیجه با پایین رفتن سطح اب، ردیف لوله‌های فوقانی، بطور متوالی انبساط یافته و آب ممکن است از انتهای عقب آنها نشت نماید.

نتایج کم آب در دیگ‌های واترتیوب مانند دیگ‌های فایرتیوب است. به محض بی آب ماندن لوله‌ها منبسط شده و باعث می‌شود اتصال انتهای آن که توسط گشادکاری ایجاد شده از بین رفته و نشتی رخ دهد.

ایجاد خسارت به اجزاء اصلی دیگ بخار

ادامه کم آبی ممکن است به کوره، صفحه – لوله ها، ورق پوسته، و درزهای اتصال آسیب و خسارت وارد کند. در دیگ‌های فایرتیوب، بدلیل اینکه در این نوع دیگ تعداد نقاطی که نشت از آنها باعث اعلام خطر می‌شود فراوان است، انفجار ناشی از کم آبی بندرت اتفاق می‌افتد اما امکان فرو ریختن لوله‌ها در این حالت وجود دارد.

                                                                                                          

فرو ریختن لوله های دیگ بخار در اثر کم آبی

راهکارهای پیشگیری از خطر کم آبی دیگ بخار

سیستم تنظیم اب تغذیه و سیستم خبرکننده به هنگام کم آبی باید بصورت منظم بازرسی و تمیز شوند. در صورت عدم توجه به تمیز کردن این سیستم‌ها که وظیفه قطع سوخت در هنگام کم آبی را دارند بخوبی عمل نکرده و در نتیجه اگر کم آبی بیش از اندازه باشد ممکن است باعث گسیختگی و ذوب لوله‌ها شود. در صورتی که به تخلیه و پاک نمودن محفظه قطع سوخت به هنگام کم آب توجه نشود ممکن است با لایه‌هایی از لجن پر شود در نتیجه آزمایش و تمیز نگه داشتن این وسایل ایمنی از بسیاری از خسارات ناشی از کم آبی جلوگیری می‌نماید.

                                                                                                         ایجاد لجن در لوله ها بدلیل مشکل کم آبی دیگ بخار

لجن گرفتن لوله ها در اثر کم آبی

بهبود بخشیدن کار دیگ و مواظبت از آن در جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع حالات منجر به کم آبی ، به بازرسی و آزمایش مکرر سیستم آب تغذیه، برگشت بخار آب چگالیده، تلمبه‌ها و اجزاء مشابه مربوط به مدار آب عهده ار وظیفه تامین اب مورد نیاز دیگ، بستگی دارد.

اگر بهنگام کم آبی اپراتور دیگ در جهت رفع اشکالات نکوشد، سیستم‌های تنظیم آب، قطع سوخت و اعلام خطر که وسایل دفاعی در برابر خطر کم آبی هستند بعنوان عمل کننده‌های بعدی وارد عمل می‌شوند. بهترین روش برای آزمایش سیستم قطع سوخت بهنگام کم آبی، ایجاد عمدی این حالت، با تخلیه آرام آب از دیگ مادامیکه دیگ تحت فشار است، می‌باشد. اگر یک دیگ گرمایشی به سیستم‌های مناسب جهت تخلیه مجهز نباشد باید بطور حتمی در جهت رفع این نقص اقدامات لازم صورت گیرد.

باید توجه کرد شیر تخلیه محفظه گوی شناور سیستم قطع سوخت تنها برای بیرون راندن رسوب می‌باشد و در هنگام باز کردن آن بخاطر به جریان افتادن ناگهانی آب از محفظه شناور، گوی به پایین می‌افتد.

در آزمایشات اغلب به موادری اشاره می‌شود که در آن تخلیه محفظه گوی شناور ، عملکرد سیستم قطع سوخت را رضایت‌بخش نشان داده است ولی در همین سیستم قطع سوخت، در آزمایشی که در آن، تخلیه آب از دیگ صورت گرفته، عمل نکرده است. در آزمایش روزانه از سیستم قطع سوخت به هنگام کم آبی، تخلیه محفظه شناور یا محفظه الکترودها، روشی مناسب است؛ لیکن در ابتدای هر فصل (حدودا هر سه ماه یکبار ) این آزمایش باید با کاهش سطح آب دیگ انجام شود.

مطالب مرتبط : هفتاد عيب متعارف در از کارافتادگي ديگ بخار (Steam Pot) يا بويلر بخار (Steam Boiler)

نکات مهم در تمیزکاری و خاموش کردن دیگ و بویلر بخار