بهترین طرح برای نصب دیگ آبگرم در موتورخانه

نصب دیگ آبگرم

نصب دیگ آبگرم

در هنگام نصب دیگ آبگرم برای بار اول نيز بايد مواردي را در نظر گرفت تا بتوان در هنگام بروز مشکلات احتمالي براحتي آن را برطرف نمود و به تمام نقاط آن دسترسي لازم را داشت.

همچنين براي سوخت بهينه مشعل و عملکرد بهتر دستگاه بايد فضاي کافي در اطراف دستگاه در نظر گرفته شود در ادامه نکاتي که بايد در هنگام نصب دستگاه ديگ بخار در نظر گرفته شود بيان شده است.

نکات اجرايي در نصب و نگهداري ديگ آب گرم

عملکرد مناسب سيستم حرارت مرکزي ساختمان با عملکرد بهينه ديگ آبگرم که يکي از تجهيزات اصلي اکثر موتورخانه ها مي باشد، ارتباط زيادي دارد.

به همين دليل بايد کليه استانداردها و ضوابط فني در زمان توليد بخوبي رعايت شود و بعد از توليد کليه تست هاي فني با دقت بر روي آن صورت پذيرد.

اکثر اين موارد با اندکي تغييرات در نصب ديگر مخازن تحت فشار مانند ديگ بخار نيز لازم الاجرا مي باشد.

فضاي مورد نياز نصب دیگ آبگرم در موتورخانه

براي عملکرد مناسب ديگ آبگرم و تجهيزات وابسته بايد در زمان نصب دیگ آبگرم فضاي کافي را در موتورخانه به آن اختصاص داد.

اين فضا بايد به حدي باشد تا اپراتور به تمام بخش ها از قبيل، کنترل سطح ديگ آبگرم، لوله‌ها، دودکش، اکونومايزر، شيرفلکه‌ها و کليه تجهيزات دسترسي لازم را داشته باشد و در صورت نياز به تعمير و يا تعويض لوله ها مشکلي پيش نيايد.

ضوابط و استانداردهاي مربوط به نصب ديگ آبگرم و تجهيزات آن در مبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان وجود دارد.

با توجه به تفاوت در اندازه ديگ هاي آبگرم براي نصب آن نقشه موتورخانه بايد بر اساس طول و ارتفاع بزرگ ترين ديگ آبگرم طراحي شود.

ارتفاع موتورخانه نيز بايد برطبق قوانين موجود در مقررات ملي ساختمان (مبحث چهاردهم) تعيين مي شود.

آنچه در مبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان درمورد نصب و جانمايي ديگ آبگرم و تجهيزات مربوطه در موتورخانه موجود مي باشد:

۱- نصب دیگ آبگرم بايد مطابق دستورالعمل توليد کننده انجام گيرد.

۲- تنظيم و تست سيستم کنترل دستگاه توسط نصاب آن الزامي است. نسخه کامل نقشه دياگرام کنترل دستگاه به همراه دستورالعمل استفاده توسط نصب کننده دستگاه بايد به مشتري تحويل داده شود.

۳- دستگاه بايد روي فوندانسيون هموار و با استقامت بالا نصب شود تا وزن دستگاه درحال کار را بتواند تحمل نمايد و اين وزن روي فوندانسيون توزيع شود. همچنين فوندانسيون که زير دستگاه قرار گرفته نبايد خاصيت اشتعال زايي داشته باشد.

۴- دستگاه بايد به طور اطمينان بخش و پايدار به اجزاء سازه ساختمان مهار شود.

۵- نصب لزره گير مناسب در زير پايه هاي دستگاه در صورت لرزش دستگاه.

۶- براي تخليه آب ديگ آبگرم بايد اتاقي که دستگاه درآن نصب ميشود و يا هر دهانه تخليه ديگ آبگرم ، کفشوي مناسب و مورد تاييد، داشته باشد.

ميزان فاصله اطراف ديگ آبگرم

۱- براي انجام عمليات بازرسي، سرويس، تعمير،تعويض و مشاهده لوازم اندازه گيري، بايد پيرامون دستگاه فاصله کافي در نظر گرفته شده باشد.

۲- براي تردد بدون مشکل در اطراف دستگاه بايد حداقل فاصله ۵۰ سانتي‌متر درنظر گرفته شود.

فاصله امن مورد نياز در بالاي ديگ آبگرم

۱- ديگ آبگرم از نوع يکپارچه در صورتي که دريچه آدم رو بر روي پوسته بالاي آن وجود نداشته باشدو ظرفيتي بين مقادير Kcal/h 1250000 ، Btu/h 5000000 نبايد فاصله قسمت بالاي آن با سقف کمتر از cm 60 باشد.

۲- قسمت بالاي ديگ آبگرم، با دريچه آدم رو روي پوسته بالاي آن،با ظرفيتي از يکي از مقادير مندرج دربند ۱ نبايد از سقف فاصله اي کمتر از cm90 داشته باشد.

۳- اگر ظرفيت ديگ آبگرم پرفشار بيشتراز يکي از مقادير مندرج در بند ۱ باشد فاصله بالاي آن از سقف نبايد کمتراز cm 90 باشد.

۴- فاصله بالاي ديگ آبگرم ، با ظرفيتي بيشتراز يکي از مقادير مندرج در بند ۱ از سقف نبايد کمتراز cm 90 باشد.

۵- مخزن انبساط بايد در محل نصب بايد وضعيت پايداري داشته باشد و به کمک پايه، آويز و بست هايي مناسب، به اجزاء ساختمان مهار شده باشد.

۶- مخزن انبساط باز بايد به گونه اي نصب شود که سطح آب داخل آن، در وضعيتي که سيستم بطور عادي کار ميکند دست کم cm 120 از بالاترين اجزاء سيستم گرمايي بالاتر باشد.

۷- محل و نحوه نصب دستگاه کنترل دماي حد بالا و کنترل سطح پاييني آب در ديگ آبگرم بايد به گونه اي باشد که عمليات آزمايش، سرويس وتعويض اين کنترل‌ها، بدون تخليه آب اين سيستم، بتواند صورت پذيرد. (اين شرط در مورد ساختمان‌هاي مسکوني کوچکتر از ۶ واحد لازم نيست رعايت شود.)

۸- بين ديگ آبگرم يا مخزن تحت فشار و شيراطمينان نبايد هيچ نوع شيري نصب شود.

۹- روي لوله تخليه بعداز شير اطمينان نبايد هيچ نوع شيري نصب شود.