کاربرد دیگ بخار در خشکشویی‌ و لاندری

دیگ بخار در خشکشویی‌ و لاندری

در خشکشویی ها، از دیگ بخار برای گرم کردن تجهیزات شستشو استفاده می شود. در حال حاضر، اکثر خشکشویی ها و لاندری  هابه جز خشکشوئی‌های کوچک، به دیگ های بخار مجهز شده اند. به دلیل اینکه تعداد زیادی از تجهیزات خشکشوئی و لاندری  در فرآیند لباسشویی نیاز به بخار دارند ، ظرفیت بخار و دمای بخار باید بطور جامع در نظر گرفته شود.

به طور کلی، سوخت موجود برای دیگ‌های بخار مورد استفاده در خشکشوئی شامل برق، نفت، گاز، زغال سنگ، زیست توده می باشد. با توجه به هزینه ها، کارایی و مسائل مربوط به محیط زیست، سوخت های نفت و گاز به طور گسترده ای برای دیگ های بخار شویی استفاده می شود. دیگهای خاص را بر اساس نیاز مشتریان توسط صنایع دما بخار مشهد می تواند  سفارشی سازی شود.

استفاده از دیگ بخار و بخار در خشکشویی ها

در فرآیند خشکشویی ، دیگ بخار عمدتا برای شستشو، استریل کردن و اتو کردن و در ترکیب با تجهیزات شستشو یا اتو استفاده می شود. در انواع خشکشوئی ها، تجهیزات مختلفی وجود دارد. دیگ های بخار باید  با انواع تجهیزات سازگار شوند.

تجهیزات جانبی دیگ بخار در خشکشویی‌

به طور کلی لوازم جانبی دیگ بخار شامل مشعل، سختی‌ گیر، پمپ و .. می باشد که ممکن است بنا به کاربرد و ظرفیت خشکشوئی مقداری تفاوت داشته باشد.

نحوه انتخاب دیگ بخار مناسب برای خشکشویی یا لاندری :

ظرفیت دیگ بخار را مشخص نمائید: در اولین مرحله باید ظرفیت دیگ بخار با توجه به میزان گرمای مورد نیاز جهت مراحل مختلف شستشو و اتوکشی، تلفات گرمای پیش بینی شده در سیستم لوله‌کشی و میزان بخار مورد نیاز مشخص شود.

  • پارامترهای دیگ بخار از جمله حرارت، فشار بخار تولیدی و … مشخص شود .
  • کارایی دیگ بخار مورد استفاده را مشخص نمائید. برای مدیریت هزینه ها بازده مورد نظر را مشخص نمائید، درجه حرارت، فشار و کیفیت بخار خروجی باید مشخص شود.

اگر چند دیگ بخار برای خشکشوئی نیاز دارید بهتر است دیگ‌های بخار مشابه انتخاب نمائید تا برای مدیریت تجهیزات مشکلات کمتری داشته باشید . انتخاب حداکثر دو نوع دیگ بخار برای خشکشوئی های بزرگ به نظر ایده مناسبی است.