۶ کاری که باید در هنگام خارج کردن دیگ بخار از حالت سرویس‌دهی انجام داد

خروج دیگ بخار از حالت سرویس دهی

به منظور خروج دیگ بخار از حالت سرویس دهی انجام مراحل زیر الزامی ست:

۱- تغییر وضعیت کنترل کننده‌ها:

وضعیت کنترل کننده‌های فشار اصلی دیگ بخار، احتراق هوا و سوخت باید از حالت اتوماتیک به حالت دستی تغییر پیدا نماید.دلایل انجام اینکار دو مورد هستند:

الف) از بین بردن دخالت کنترل کننده اصلی فشار بخار در حالتی که کنترل کننده اصلی، کنترل خود را روی فشار خطوط اصلی بخار در مورد دیگ های بخاری که هنوز در سرویس هستند ادامه می‌دهد.

ب) بدلیل اینکه طراحی ابزارهای دقیق و کنترل کننده ها با توجه به ظرفیت دیگ بخار انجام می شود در مواردی که دیگ بخار با ظرفیتی کمتر از مقدار تعیین شده کار می کند ممکن است این ابزار قابل اعتماد نباشند.

۲- کم کردن میزان بخارسازی دیگ بخار:

میزان بخارسازی دیگ بخار به آرامی کم نموده تا به کمترین حالت ممکن برسد. با کم کردن تعداد مشعل ها و تنظیم هوای احتراق بخار سازی به آرامی کاهش پیدا می‌کند.

باید توجه کرد که فشار پایین سوخت ممکن است باعث خاموشی مشعل ها شود، به همین دلیل باید در فشار مشخص یک یا چند مشعل را خاموش نموده و سوخت بقیه مشعل ها در فشار بالا باشد .

۳- تمام مشعل ها خاموش شود:

در زمان خاموش کردن مشعل‌ها، باید شيرهاي مسير تخليه قرار گرفته در خط لوله گاز برای تخليه گاز به بیرون باز باشد.

۴- لوله های سوخت گازی بسته شود:

این عمل برای جلوگیزی از ورود سوخت به کوره در زمان از سرویس خارج شدن می‌باشد.

۵- تخلیه دیگ بخار :

با کم شدن فشار دیگ بخار تا حدود ۱۰-۲۰ شری تخلیه باز می شود . وقتی درجه حرارت گاز خروجی کوره به کمتر از ۱۰۰ در جه فارنهاید رسید با کمک شیر تخلیه ظرف جمع کننده لجن و شیرهای تخلیه کویل های دیواره ، عمل تخلیه انجام می شود.

۶- کلیه خطوط لوله بخار بسته می شود:

در مسیرهایی که بخار یا آب داغ در آنها بداخل دیگ بخار باز گردانده میشود تخلیه جزئی و پیوسته انجام می شود.در این مرحله باید تمام تلاش ممکن برای جلوگیری از سوختگی با خفگی بکار گرفته شود.