کاربرد دیگ بخار برای تهیه رب گوجه فرنگی

کاربرد دیگ بخار جهت تولید رب گوجه فرنگی

خط تولید رب گوجه فرنگی

صنایع غذایی بطور چشمگیری به تولید مواد غذایی از گیاهان فصلی تاکید دارند . مثلا گوجه فرنگی که بصورت فصلی و اغلب در تابستان برداشت می شود یک غذای اصلی محسوب شده و بیشتر خانواده ها برای تهیه انواع غذا ها مانند سس گوجه فرنگی، پیتزا، سس پاستا و سالسا و غذاهای دیگر نیاز به رب گوجه فرنگی دارند . به همین دلیل صنایع غذایی اقدام به تهیه رب گوجه فرنگی می کنند.

کاربرد دیگ بخار جهت تولید رب گوجه فرنگی

دیگ بخاری که برای ساخت رب گوجه فرنگی استفاده می شود شامل دستگاه سختی گیر آب، برج خنک کننده،لوله های پمپ، کمپرسور هوا، دستگاه تصفیه پساب، دودکش بویلر و لوله های مورد نیاز می باشد.

کاربرد دیگ بخار در تهیه رب در مرحله تغلیظ رب می باشد . بعداز شستشو  و صاف كردن گوجه فرنگی های سالم ، آب گوجه فرنگی به داخل دستگاههای تغلیظ هدایت می شود. در این مرحله آب گوجه فرنگی تبخیر شده، بر مقدار مواد جامد آن افزوده می شود تا اینكه به غلظت مورد نظربرسد، به این ترتیب علاوه بر افزایش زمان ماندگاری محصول، هزینه های جانبی آن مثل حمل ونقل، جابجایی وذخیره سازی کمتر می شود. عملیات تغلیظ ممكن است با استفاده از فرآیندهای حرارتی وتحت خلاء انجام شودویا اینكه با استفاده از فرآیندهای غشائی مانند فرآیندUltra Filtration.

غلظت استاندارد متداول برای رب ۲۸تا۳۰ درصد(كنسانتره دوبل)یا ۳۶تا۴۰ درصد (كنسانتره تریپل) می باشد.

انواع تغلیظ كننده ها:     

تعغلیظ رب گوجه فرنگی

الف)تغلیظ به روش نا پیوسته یا Batch :

سیستم Batch یك دیگ تغلیظ كننده اولیه باظرفیت بالا و سه دیگ پخت تحت خلاءكه اصطلاحاً به آنها بویلر گفته می شود وجود دارد. بویلر یک مخزن به شکل استوانه است كه قسمت پائین آن دو جداره می باشد،و بین دو جدار آن بخار جریان دارد وحرارت لازم جهت پخت آب گوجه فرنگی را تأمین می نماید. در صورتیكه دیگ تغلیظ كننده اولیه یك جداره بوده و درداخل آن تعدادزیادی لوله با قطر كم قرار داشته وبخار پشت لوله ها جریان دارد و روی دیگ پخت یك درجه فشار سنج و ترنومتر ویك شیر تخلیه هوا ونیز یك شیر جهت نمونه برداری و شیشه آب نما نصب شده است.علاوه براین بویلر دارای یك همزن است كه باعث همزدن آب گوجه تغلیظ شده می شودو نیز با تراشیدن مرتب محصول از سطح دیواره داخلی مخزن ،باعث انتقال همگن ویكنواخت حرارت ومانع از چسبیدن رب به دیواره های مخزن وسوختن وكاهش كیفیت آنها می شود.

خلاء مورد نظر كه حدود۵۰۰ تا ۵۵۰ میلی متر جیوه می باشد ،با استفاده از كندانسور تأمین می شود.تحت این شرایط تغلیظ آب گوجه در دمای ۶۵ تا ۷۵ درجه سانتی گراد انجام می شود. بنابراین صدمه حرارتی به محصول بسیار پائین بوده ومحصول نهایی كیفیت بالایی دارد.

نكته: تغلیظ با این روش زمان بر است  و بدلیل انرژی و حرارت پائین فقط قسمت پائین دستگاه داغ می شود، به همین دلیل بیشتر برای تهیه رب های فله با بریكس* ۳۵تا ۳۶ مورد استفاده قرار می گیرد.

روش كار دیگ پخت به این ترتیب است كه با بستن شیر هوا و باز كردن شیرخلاء، خلاء لازم در داخل دستگاه ایجاد می شود. بنابراین تحت تاثیر این خلاء ، آب گوجه بدون نیاز به فشار بالا از تانك ذخیره با بریكس ۵ تا۶ وارد دیگ می شود . از طرف دیگر بین دو دیواره دیگ در قسمت پایین دستگاه، بخار آب جریان دارد،كه تحت تاثیر حرارت ناشی از آن، آب گوجه تبخیر می شود. پس از رسیدن بریكس آب گوجه به حد معینی،كه ازطریق نمونه برداری در فواصل زمانی مختلف انجام می شود، مجدداً مقداری آب گوجه تازه وارد دیگ پخت می كنند و این فرآیند را تا زمانی ادامه می دهند كه ظرفیت دیگ پخت تكمیل شود. در این حالت زمانی که بریكس آب گوجه به حد معینی رسید، شیر هوا را باز نموده خلاء راشكسته وسپس آن ها را به قسمت بسته بندی هدایت می كنند. درمورد ربهای فله، نمك به آن اضافه نمی شود، و رب فله ابتدا داخل بشكه ای كه داخل آن پلاستیك كشیده ریخته وسپس حدود ۵% نمك روی آن پاشیده می شود وچون تحت شرایط استریل وبصورت پاستوریزه تولید شده است خرابی در ان ایجاد نمی شود.

ب)تغلیظ به روش پیوسته(Continouse):

تغلیظ در این روش دو مرحله ای می باشد به این صورت كه ابتدا آب گوجه از مخزن ذخیره به وسیله پمپ و همچنین تحت خلاء موجود در دستگاه اواپراتور وارد بدنه یك و یا مرحله یك تغلیظ می شود. عمل سیركولاسیون آب گوجه در داخل این بدنه وسپراتور ادامه پیدا می كند تا اینكه بریكس آب گوجه به ۱۵ برسد.گرمای مورد استفاده برای تبخیر آب گوجه به وسیله بخا ر ناشی از حرارت دادن آب گوجه در بدنه دو تأمین می شود. آب گوجه پس از تغلیظ در بدنه یك، تحت تأثیر خلاء بدنه دو بدون نیاز به پمپ وارد این بدنه می شود.گرمای مورد نیاز برای تغلیظ رب تا بریكس ۲۵در این بدنه از بخار ناشی از دیگ بخار یا بویلر استفاده می شود.سپس رب وارد مخزن نمك زنی شده ۳% نمك به ان اضافه می شود تا به بریكس مورد نظر یعنی ۲۸برسدو پس از آن به قسمت پاستوریزاتور هدایت می شود.
بایستی توجه داشته باشیم كه حداقل بریكس قابل دستیابی در این روش ۲۵ می باشد.بنابراین چنانچه هدف تولید رب فله ای باشد، بایستی رب خروجی از بدنه دو را به دیگهای پخت به روش ناپیوسته منتقل نموده وآنها را تا بریكس مورد نظر كه حدود ۳۵ می باشدتغلیظ كنیم.

نكته: این روش تغلیظ سریع ومداوم می باشد.

* درجه بریکس (Brix) نشان دهنده درصد وزن مواد جامد موجود در یک محلول به وزن کل محلول می باشد، یا به عبارت دیگر، درصد وزنی مواد جامد موجود در محلول.

 کاربرد بخار در صنایع کاغذسازی

کاربرد دیگ بخار در صنعت پلاستیک سازی

استفاده از دیگ روغن داغ در تولید نبات

استفاده از بخار در ساخت بتن